6η Ακαδημία & Συμπόσιο Επιχειρηματικότητας

Τα στρατηγικά εργαλεία βιωσιμότητας και ανάπτυξης

Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική
24-26 Σεπτεμβρίου 2021